Tuesday, 31 December 2013

Distinşi prieteni!

Vă dorim un An Nou Științific cit mai reușit, 
Cu mai multe oportunități si mai puține impedimente, 
Cu mai multe rezultate si mai putine termene limită, 
Cu mai multa apreciere si mai putine disensiuni, 
Cu mai multe emoții pozitive si mai puține îndoieli, 
Cu mai multe satisfacții si mai puține obligații,
Şi-ntr-un final...Keep CALM and LOVE MOLDOVA!

La Mulţi Ani!

Tuesday, 17 December 2013

  
Announcement 
Call for Nominations 
„Danubius Young Scientist Award“ 2014 


BACKGROUND: 
The Danubius Award was created in 2011 by the Austrian Federal Ministry of Science and 
Research (BMWF) and the Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM) with the intention to honour individuals with extraordinary scientific achievements and output in 
relation to the Danube Region. Within a rotation system, achievements in the fields of 
humanities, social sciences and cultural studies are awarded in one year, and achievements 
in the field of life sciences in the following year. 
THE AWARD: 
For 2014, it is envisaged to complement this award with a specific prize for young scientists – the so-called “Danubius Young Scientist Award”. This award will be given to 14 young 
scientists - one in each country that is part of the EU Strategy for the Danube Region 
[Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Germany, Hungary, 
Moldova, Montenegro, Serbia, the Slovak Republic, Slovenia, Romania and the Ukraine]. 
The award seeks to encourage young scientists to engage in the scientific examination of 
issues and questions specifically related to the Danube, and to stimulate the scientific 
community in the Danube region. 
The award will be endowed with € 1,200.- for each winner of the Young Scientist Award. 

AWARD Criteria 

 • Scientific excellence and innovative approach of the candidate’s academic work 
 • Thematic relevance of the candidate’s scientific work for issues related to the Danube Region 
 • Relevance of the candidate’s scientific work beyond the national borders 
 • Potential of the candidate (for example: integration in international networks, participation in scientific projects, publication history, teaching experience etc. - as appropriate and realistic for the respective career level) 
 • Participation is restricted to candidates, who have received their PhD not more than 5 years ago. 

  
SUBMISSION OF DOCUMENTS: 
Documents have to be submitted in English (exception: copy of proof of the academic degree 
received) and have to consist of the following parts: 
A) 3 to maximum 5 pages summary of the candidate’s scientific work 
(e.g. thesis, dissertation, journal article, scientific publication etc.) 
B) 1 page statement explaining the relevance of the candidate’s work for the Danube 
region and the relevance beyond national borders as appropriate 
C) Curriculum Vitae of the candidate (max 3 pages) 
D) Copy of the document related to the highest academic degree awarded (to verify the 
criterion of max. 5 years after PhD) 
Place of submission and deadline: 
Nominations will be accepted in electronic format and in English only. 
Nominations including all relevant documents have to be sent to: danubius@drc-danube.org 
The deadline for submitting nominations is Friday, 14th February 2014 at 24:00. 
SELECTION PROCESS: 
The candidate has to be nominated by his/her hosting scientific organisation (university, 
academy of sciences, etc.) meaning that the candidate himself / herself cannot apply for the 
award. 
Every academic institution can only nominate one candidate for their entire institution (not 
one candidate per institute, faculty etc.). 
An international expert jury will be established (including members of the Danube Rectors´ 
Conference) that will be responsible for assessing all incoming nominations and for drawing 
up a final ranking. 
The most highly ranked candidate from each of the countries of the EU Strategy for the 
Danube Region will be recommended for the award. The award ceremony is expected to take place in Austria in May 2014 together with the regular Danubius Award ceremony. 

Monday, 16 December 2013

Erasmus Mundus 2014 call launched

Erasmus Mundus is a cooperation and mobility programme in the field of higher education that aims to enhance the quality of European higher education and to promote dialogue and understanding between people and cultures through cooperation with third countries. In addition, it contributes to the development of human resources and the international cooperation capacity of higher education institutions in third countries by increasing mobility between the European Union and these countries.
This Call for Proposals aims to support projects only under Action 2 of the programme.
Action 2: Erasmus Mundus Partnerships
 • Action 2 – STRAND 1: Partnerships with countries covered by the ENPI, DCI, IPA and ICI (ICI+) instruments (former External Cooperation Window)
 • Action 2 – STRAND 2: Partnerships with countries and territories covered by the Industrialised Countries Instrument (ICI)
Deadline for submission of applications: 3 March 2014, 12:00 hrs CET.
Detailed info on the call can be found here.
Cât de antreprenorială este o universitate?


    Comisia Europeană (CE) de comun cu Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) a lansat recent un nou instrument de evaluare a caracterului antreprenorial al unei universităţi. Instrumentul HEInnovate oferă posibilitate instituţiilor să-şi evalueze performanţa în 7 domenii: leadership şi guvernare, capacitate organizaţională, predare şi instruire, acces pentru antreprenori, schimburi între universitate şi mediul de afaceri, internaţionalizarea instituţiei şi măsurarea impactului.
În baza acestor 7 domenii de evaluare, instituţiile sînt invitate să se noteze de la 0 la 10 răspunzînd la următoarele informaţii:
 - antreprenoriatul este o parte majoră din strategia universităţii,
- universitatea este deschisă pentru recrutarea şi relaţiile cu persoane ce au atitudini, comportament şi experienţă antreprenorială,
-universitatea validează rezultatele instruirii antreprenoriale,
- educaţia în domeniul lansării afacerilor este în toată curricula şi e disponibilă pentru toate facultăţile,
- universitatea facilitează accesul la finanţarea privată pentru potenţialii antreprenori,
- universitatea dispune de legături solide cu incubatoare şi parcuri ştiinţifice.

Ulterior pagina web  generează rezultatele pentru instituţia respectivă, accentuînd domeniile forte şi cele vulnerabile, oferind, totodată, exemple relevante de bune practici. Rezultatele rămîn a fi proprietatea utilizatorului ţi nu sunt folosite ulterior de către CE şi OECD.

Wednesday, 11 December 2013

Comunicat de presă al Comisiei Europene

Orizont 2020 a fost lansat cu un buget de 15 miliarde EUR pentru primii doi ani
Comisia Europeană a prezentat astăzi, pentru prima dată, cereri de proiecte din cadrul Orizont 2020, programul de cercetare și inovare cu un buget de 80 de miliarde EUR al Uniunii Europene. Finanțarea, care în primii doi ani ai programului se ridică la suma de 15 miliarde EUR, este destinată stimulării economiei din Europa bazate pe cunoaștere și abordează aspecte care vor avea un impact asupra vieții cetățenilor.Aceasta include 12 domenii în care se concentra acțiunile în 2014-2015, inclusiv sectoare precum asistența medicală personalizată, securitatea digitală și proiectele urbane inteligente (a se vedea MEMO/13/1122).
Máire Geoghegan-Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „Este timpul să trecem la acțiune. Finanțarea din cadrul Orizont 2020 este esențială pentru viitorul cercetării și inovării în Europa și va contribui la creștere, la crearea de locuri de muncă și la îmbunătățirea calității vieții. Am conceput programul Orizont 2020 pentru a obține rezultate și am eliminat obstacolele birocratice pentru a facilita participarea la program. Așadar, fac un apel la cercetători, la universități, la întreprinderi, inclusiv la IMM-uri, precum și la alte entități, să se înscrie în program!”
Pentru prima dată, Comisia a precizat prioritățile de finanțare pe o perioadă de doi ani, oferind cercetătorilor și întreprinderilor mai multă certitudine decât oricând cu privire la direcția politicii de cercetare a UE. Majoritatea cererilor din bugetul pe anul 2014 sunt deja deschise începând cu astăzi pentru depunerea de proiecte , iar alte cereri vor fi lansate pe parcursul anului. Numai cererile din cadrul bugetului pe anul 2014 reprezintă un total de 7,8 miliarde EUR, finanțarea fiind orientată cu precădere către cei trei piloni fundamentali ai programului Orizont 2020:
Excelența științifică: Circa 3 miliarde EUR, inclusiv 1,7 miliarde pentru granturi ale Consiliului European al Cercetării pentru cercetătorii de renume și 800 de milioane pentru bursele Marie Skłodowska-Curie destinate tinerilor cercetători (a se vedea MEMO/13/1123).
Poziția de lider în sectorul industrial: 1,8 miliarde EUR pentru sprijinirea poziției de lider în sectorul industrial a Europei în domenii precum TIC, nanotehnologiile, sistemele avansate de fabricație, robotica, biotehnologiile și spațiul.
Provocările societale: 2,8 miliarde EUR pentru proiecte inovatoare destinate celor șapte provocări societale din cadrul programului Orizont 2020, în ansamblu: sănătate; agricultură, sectorul maritim și bioeconomie; energie; transport; politici climatice, utilizarea eficientă a resurselor și materii prime; societăți reflexive; securitate.
Contextul programului
Orizont 2020 este cel mai amplu program cadru de cercetare și dezvoltare de până acum și are alocat un buget de aproape 80 de miliarde EUR care se etalează pe șapte ani. Majoritatea finanțărilor pentru cercetare ale UE sunt alocate pe baza cererilor competitive, dar bugetul pentru Orizont 2020 include finanțări inclusiv pentru Centrul Comun de CercetareInstitutul European de Inovare și Tehnologie și pentru activitatea de cercetare desfășurată în cadrul Tratatului Euratom. De asemenea, vor fi publicate cereri separate în cadrul unor parteneriate specifice cu sectorul industrial și cu statele membre (a se vedeaIP/13/668). În 2014, bugetul total alocat cercetării, inclusiv aceste elemente și cheltuieli administrative, va fi de 9,3 miliarde EUR, iar în 2015 va crește până la 9,9 miliarde EUR. Sumele definitive pentru anul 2015 fac obiectul deciziei privind bugetul anual pentru 2015.
Posibilitățile de finanțare în cadrul Orizont 2020 sunt stabilite în programele de lucru publicate pe portalul digital pentru finanțarea cercetării, care a fost reorganizat pentru a permite aplicarea unor proceduri mai rapide și efectuate pe suport electronic. Participanții vor beneficia, de asemenea, de o structură mai simplă a programului și a finanțării, un singur ansamblu de reguli și o reducere a sarcinii legate de controalele financiare și de audituri.
Cererile pentru 2014 – 2015 includ 500 de milioane EUR pe o perioadă de doi ani destinate întreprinderilor mici și medii (IMM) inovatoare, prin intermediul unui nou instrument pentru IMM-uri. Se preconizează includerea în majoritatea proiectelor a aspectelor legate de gen; de asemenea, există fonduri pentru stimularea în continuare a dezbaterilor privind rolul științei în societate. În plus, există noi reguli pentru a transforma „accesul liber” într-o cerință a programului Orizont 2020, astfel încât rezultatele privind proiectele să fie accesibile în mod liber publicului larg.

Tuesday, 10 December 2013

Priorităţile preşedinţiei elene în cadrul Consiliului UE în domeniul S&T

Începînd cu 1 ianuarie 2014 Republica Elenă preia preşedinţia în cadrul Consiliului European. Printre priorităţile stabilite pentru prima jumătate a anului 2014 se regăsesc următoarele subiecte relevante pentru domeniul ştiinţei şi tehnologiilor:
- semnarea acordurilor tehnico-ştiinţifice internaţionale, în special privind participarea ţărilor terţe în H2020,
- semestrul european şi progresul în implementarea Spaţiului European de Cercetare,
- completarea pachetului de investiţii inovative - include iniţiative legislative menite să sporească cooperarea tehnico-ştiinţifică între programele naţionale de cercetare, dar şi participarea industriei în domeniile-cheie de cercetare.


Monday, 9 December 2013

Zi de informare privind primele apeluri în domeniul nanoştiinţelor, nanotehnologiilor, materialelor şi noilor tehnologii de producere (NMP)

Agenţia suedeză VINNOVA organizează în data de 19 decembrie, un eveniment de informare privind primele apeluri în cadrul programului Orizont 2020. Evenimentul va putea fi urmărit on line pe pagina web a VINNOVA. 

Apelurile NMP vor finanţa proiecte de cercetare, activităţi aplicative şi demonstrative, modele de afaceri şi alte subiecte ce ţin de inovare. Subiectele se vor axa pe reducerea decalajului dintre cercetările în domeniul nanotehnologiilor şi aplicare acestora în sectorul economic.

Evenimentul va fi util reprezentanţilor institutelor de cercetare, universităţilor, dar şi ÎMM-urilor ce intenţionează să depună propuneri de proiecte H2020.

Programul de lucru în domeniul nanoştiinţelor, nanotehnologiilor, materialelor şi noilor tehnologii de producere (NMP) poate fi accesat aici.
Monday, 2 December 2013

Acordul de asociere RM-EU: prevederi relevante pentru sfera de C-D

Textul Acordului de asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană conţine un capitol dedicat cooperării în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi activităţilor demonstrative, cu următorul conţinut:
COOPERATION IN RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION 
Article 127 
The Parties shall promote cooperation in all areas of civil scientific research and technological development and demonstration (RTD) on the basis of mutual benefit and subject to appropriate and effective protection of intellectual property rights. 
Article 128 
Cooperation in RTD shall cover: 
(a) policy dialogue and the exchange of scientific and technological information; 
(b) facilitating adequate access to the respective programmes of the Parties; 
(c) increasing research capacity and the participation of research entities of the Republic of Moldova in the research Framework Programme of the EU; 
(d) the promotion of joint projects for research in all areas of RTD; 
(e) training activities and mobility programmes for scientists, researchers and other research staff engaged in RTD activities on both sides; 
(f) facilitating, within the framework of applicable legislation, the free movement of research workers participating in the activities covered by this Agreement and the cross-border movement of goods intended for use in such activities; and 
(g) other forms of cooperation in RTD (including through regional approaches and initiatives), on the basis of mutual agreement. 
Article 129 
In carrying out such cooperation activities, synergies should be sought with activities funded by the Science and Technology Centre (STCU) and other activities carried out within the framework of financial cooperation between the EU and the Republic of Moldova. 

În ceea ce priveşte cooperarea în domeniul inovării, punctul d) al Articolului 63 statuiază următoarele:
 d) encourage the development of innovation policy, via the exchange of information and good practice regarding the commercialisation of research and development (including support instruments for technology-based business start-ups), cluster development and access to finance; 
 

Thursday, 28 November 2013

Cel de-al treilea Summit al Parteneriatului Estic - This is the day!

În perioada 28-29 noiembrie, la Vilnius are loc cel de-al treilea summit al Parteneriatului Estic, care se anunţă a fi istoric pentru viitorul relaţiilor UE cu statele incluse în cadrul acestui format politic.

Agenda oficială a summitului demarează în seara zilei de 28 noiembrie, cu o cină informală de lucru, continuînd a doua zi cu sesiunea plenară, la care vor participa delegaţiile celor 6 state incluse în parteneriatul Estic şi ale celor 28 de state membre UE. 

Vom menţiona că summitul anterioar a avut loc în Varşovia (29-30 septembrie 2011).

Cu ocazia reuniunii va avea loc procedura de parafare a textului Acordului de asociere RM-UE, fapt ce transformă summitul de la Vilnius în unul istoric pentru ţara noastră. 

Ţinem pumnii pentru obţinerea unor rezultate cît mai ambiţioase pentru Republica Moldova!

Wednesday, 27 November 2013

Proiectul programului de lucru pentru acţiunile Marie Skłodowska-Curie 2014-2015


În cadrul noului program european H2020, pentru anii 2014-2015, vor fi anunţate următoarele apeluri Marie Sklodowska-Curie (MSC):
- Apelul  MSC pentru reţele inovative de instruire - ITN
- Apelul MSC pentru burse individuale  - IF
- Apelul MSC pentru schimb de personal în domeniul cercetării-inovării - RISE
- Apelul MSC pentru cofinanţarea programelor naţionale, regionale şi internaţionale - COFUND
- Apelul pentru Noaptea Europeană a Cercetătorilor - NIGHT 
-  Apelul pentru cooperarea transnaţională a punctelor naţionale de contact MSC

Reamintim în context că primele apeluri vor fi lansate în data de 11 decembrie 2013.

Monday, 25 November 2013

Instrument de identificare a partenerilor

Parteneriatul Inovaţional European în domeniul Agriculturii (EIP-AGRI) a lansat un instrument de căutare a partenerilor pentru elaborarea propunerilor de proiecte H2020 în domeniul securităţii alimentare, agriculturii durabile şi bioeconomiei, prin intermediul reţelei sociale LinkedIn.


Partner Search Horizon 2020: Food security, sustainable agriculture, forestry and bio-economy
Apel pentru experţi în cadrul H2020

Comisia Europeană a lansat apelul pentru experţi independenţi care vor fi implicaţi în evaluarea propunerilor de proiecte H2020, pe toată durata acestui program.
 Menţionăm că se preconizează lansarea a circa 100 de apeluri, la care vor fi depuse aproximativ 40 mii de propuneri de proiecte anual în diverse domenii ce ţin de cercetare-inovare.
În cadrul prezentului apel pot participa experţi de toate naţionalităţile cu profil relevant pentru sfera de cercetare-inovare, dar şi din comunitatea de afaceri.

Formularul de înregistrare poate fi accesat aici.

N.B Vă rugăm să vă asiguraţi că aţi completat pînă la final procedura de înregistrare, inclusiv cu notificarea acestui fapt din partea serviciilor CE. 
I

Friday, 22 November 2013

Buletinul lunar al Centrului Comun de Cercetare al UE (JRC)


În ediţia curentă a buletinului veţi găsi informaţii privind schimbările climatice, noul indicator al inovării propus pentru ţările membre UE, subiecte de actualitate în domeniul TIC şi e-Infrastructurii, dar şi editorialul dlui Dainius Pavalkis, ministrul educaţiei şi cercetării din Lituania, ţară care deţine la moment preşedinţia în cadrul Consiliului UE.
Wednesday, 20 November 2013

Apel PC7 - Dezvoltarea carierei


·                Call identifier: FP7-CDRP-2013-EUR-CD (CAREER DEVELOPMENT)
·                Date of publication: 14 November 2013
·                Deadline: 15 April 2014 at 17.00.00, Brussels local time
·                Indicative budget: EUR 0.96 million


Funding scheme
Minimum conditions
Coordination and Support Actions (coordinating action)

At least 3 independent legal entities, each of which is established in a MS or AC, and no 2 of which are established in the same MS or AC.

Informaţii adiţionale pot fi accesate aici

Monday, 18 November 2013


Zi de informare privind apelurile H2020 în domeniul mediului


În data de 12 noiembrie, la Bruxelles a avut loc seminarul de informare privind provocarea societală nr 5 din cadrul programului Orizont 2020 - Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor şi materii prime. Scopul evenimentului a constat în prezentarea primelor apeluri în acest domeniu, care urmează a fi lansate în mai puţin de o lună.
Următoarele teme majore se vor regăsi în apelul care va fi lansat în decembrie curent:
 • Deşeurile: resursă pentru reciclarea, reutilizarea şi recuperarea materiilor prime
 • Inovaţii în domeniul apei: sporirea valorii sale pentru Europa
 • Stimularea unei economii cu emisii reduse de carbon, eficiente din punct de vedere al resurselor, cu o furnizare sustenabilă a materiilor prime.

Sugerăm institutelor de cercetare şi universităţilor, ONG-urilor şi ÎMM-urilor din domenii conexe cu cel al mediului şi gestionării resurselor naturale să analizeze subtemele propuse în cadrul fiecărui domeniu major de mai sus, pentru a identifica apelul cu cel mai înalt potenţial de participare. 

Documentul orientativ pentru apelul din 2014 poate fi vizializat aici

Înregistrarea evenimentului poate fi vizializată aici.
Burse de doctorat la UC din Leuven


As one of its contributions to development cooperation, KU Leuven offers each academic year scholarships to deserving students from developing countries to do their PhD in the largest university of Flanders, Belgium. The programme is organized and managed by the Interfaculty Council for Development Cooperation.
The IRO Doctoral Scholarship Programme has supported more than a hundred PhD graduates over the past ten years. After obtaining their doctorates at KU Leuven, these PhD holders are now valorizing their degrees in their home countries either in university academic research or in various sectors of industry.
KU Leuven, which is situated at about 20 kilometers from Brussels, the capital of both Belgium and Europe, is the oldest university of the Low Countries. As such, it has a long-standing tradition of hospitality towards students and scholars from abroad. At present, almost 7,000 international students (about 15% of the total number of students at KU Leuven) have found their home away from home in Leuven.
    If you meet the eligibility conditions, you will need to complete the online application form accurately and fully. Please read the instructions carefully on how to download, fill in and send the application form. Please note the instructions about uploading PDF documents and sending the certified copies of diplomas and transcripts of records in hard copy.

Tuesday, 12 November 2013

Bugetul UE pentru anul 2014 a fost agreat

În data de 11 noiembrie Consiliul şi Parlamentul European au convenit asupra bugetului pentru anul fiscal 2014 şi pentru o finanţare de 400,5 milioane alocate statelor care au avut de suferit de pe urma intemperiilor naturale. Bugetul implică o scădere de 6,5% la capitolul plăţi (135.50 mlrde Euro) şi 6.2% la capitolul angajamente (142.64 mlrde Euro) în comparaţie cu anul 2013. 
Resursele financiare vor fi orientate spre stimularea creşterii, inovării şi sporirii locurilor de muncă, în special pentru tineri. 
Alte cifre: 

The agreed 2014 EU budget, which is the first under the EU's new Multiannual Financial Framework, among other things, contains:

– support for smart and inclusive growth: € 64 billion in commitments and € 62.4 billion in payments
– support for measures aimed at sustainable growth: € 59.3 billion in commitments and € 56.5 billion in payments
– research framework programme Horizon 2020: € 9 billion in commitments and € 6 billion in payments
– Youth Employment Initiative: € 3.9 billion in commitments and € 900 million in payments to kickstart the programme
– humanitarian aid (notably for the victims of war in Syria and Lampedusa refugees): € 920 million in commitments and € 785 million in payments.
In the EU budget 'commitment appropriations' are legal promises to spend money which may be paid out over several financial years. The 'payment appropriations' are the actual amounts to be paid in a given year.

Monday, 11 November 2013

Webinar: Sporirea profitului prin intermediul proprietăţii intelectuale
   
A series of free online webinars to help raise awareness of Intellectual Property (IP), with the aim of showing you the importance of IP to your business and how you can benefit from it.
Who can attend?
They are open to anyone and everyone. Whether you are looking to start a company or are an already established company looking to move on to the next level, there will be something for you. All you need is a telephone and a computer/smartphone that has broadband access.
Why should I attend?
IP is important to any business and all businesses will own some form of IP. Whether it is the name above the door, the layout of your website or a new product you have invented, IP can help you protect it and maximise its value.
What will it cover?
Each month we will give you an overview of maximising your profits with IP. The event will focus on the basics of licensing, and how to make your IP bring more money to your business. We will also give tips on how to protect your IP, as well as warn you of some of the pitfalls.
13 November 2013, 10:30 - 11:10 a.m.
Upcoming webinars
11 December 2013
8 January 2014
How to register and watch
To register for any of our free webinars and for further information please visit the EnterpriseHere website External Link.

Two minutes before the event is due to start log in External Link, you will then need to enter the Meeting ID/Access Code: 708-393-733.

Friday, 8 November 2013

Priorităţile preşedinţiei elene în cadrul Consiliului UE


Începînd cu 1 ianuarie 2014 Lituania va transmite preşedinţia rotativă în cadrul Consiliului UE Republicii Elene. Guvernul de la Atena a propus următoarele priorităţi majore:


 1. creştere, locuri de muncă şi coeziune,
 2. continuarea integrării UE şi a zonei euro,
 3. migraţie, frontiere şi mobilitate,
 4. politici maritime.
În ceea ce priveşte subiectul extinderii, autorităţile elene pledează pentru evoluţia relaţiilor cu fiecare stat în parte, pe bază de merit.
Despre relaţiile cu Republica Moldova şi relevanţa agendei preşedinţiei sus-menţionate pentru parcursul european al ţării noastre a menţionat E.S. Dl Vassilis Papadopoulos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev. 


Thursday, 7 November 2013

       Priorităţile Programului ORIZONT 2020 în domeniul TIC


În perioada 6-8 noiembrie, la Vilnius, în cadrul președinției lituaniene în Consiliul UE, are loc conferinţa ICT 2013, cu sloganul Create, Connect, Grow. Evenimentul a reunit experţi atît din cercetare, cît şi din mediul de afaceri, programul fiind axat pe subiecte ce ţin de participarea reprezentanţilor din domeniul TIC în viitorul program european ORIZONT 2020.
Cu ocazia evenimentului va fi prezentat şi Programul de lucru H2020 în domeniul TIC al apelului pentru anii 2014-2015. De asemenea, vor fi incluse şi prezentari privind incidenţa domeniului TIC în cele trei componente ale H2020: excelenţă ştiinţifică, leadership industrial şi provocările societale.

Lucrările conferinţei pot fi urmărite on line.  

Republica Moldova - parte a Spaţíului European de Cercetare

 Începînd cu 1 ianuarie 2012, Republica Moldova deţine statutul de ţară asociată la Programul Cadru 7 al UE pentru ştiinţă şi dezvoltare tehnologică (The Seventh Framework Programme for Research and Technological Development), principalul program comunitar de finanţare a cercetării.
 Statutul de ţară asociată presupune drepturi şi obligaţii similare statelor membre UE în procesul de participare în cadrul programului ( a se vedea Comunicatul de presă al CE în acest sens). Astfel, Republica Moldova a devenit prima ţară  inclusă în Parteneriatul Estic şi a doua din cadrul Politicii Europene de Vecinătate (după Israel) acceptată în rîndul statelor asociate la PC7.
În vederea valorificării plenare a noului statut, Academia de Ştiinţe a Moldovei fondează, în septembrie 2012, un birou de reprezentare pe lîngă instituţiile europene, cu sediul la Brussels. În baza unui Memorandum de Înţelegere cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România, biroul este găzduit de ROST - Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă UE. În octombrie 2012, Guvernul Republicii Moldova adoptă o hotărîre privind crearea Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă UE- MOST, în vederea dezvoltării relaţiilor moldo - comunitare în domeniul cercetării-dezvoltării.


Astfel, pe parcursul unui an, Oficiul MOST de comun cu reţeaua Punctelor Naţionale de Contact al PC7 în Republica Moldova, a promovat participarea entităţilor din ţară (instituţii de cercetare, universităţi, ONG-uri, ÎMM-uri etc) în cadrul apelurilor PC7, asigurînd un dialog continuu cu instituţiile europene şi partenerii din statele membre şi cele asociate.
În prezent se apropie de final adoptarea regulilor de participare în cadrul noului program european Orizont 2020 (H2020) - succesorul PC7. Primele apeluri H2020 pentru propuneri de proiecte vor fi lansate în data de 11 decembrie 2013!

Echipa MOST a decis lansarea acestui blog în vederea oferirii informaţiei plenare privind oportunităţile oferite de noul progam H2020, dar şi alte programe europene relevante pentru domeniile cercetării, inovării, educaţiei, dezvoltării ÎMM-urilor etc, accesibile cetăţenilor şi instituţiilor din Republica Moldova. Concomitent, Vă vom prezenta cele mai recente evoluţii înregistrate în domeniul cercetării-dezvoltării la nivel european, dar şi evenimente la nivel naţional relevante pentru cooperarea tehnico-ştiinţifică dintre Republica Moldova şi UE.
Sperăm că informaţia publicată pe blogul MOST-ului Vă va fi utila în activitatea cotidiană.
Cu urari de bine,
Echipa MOST