Thursday, 7 November 2013

       Priorităţile Programului ORIZONT 2020 în domeniul TIC


În perioada 6-8 noiembrie, la Vilnius, în cadrul președinției lituaniene în Consiliul UE, are loc conferinţa ICT 2013, cu sloganul Create, Connect, Grow. Evenimentul a reunit experţi atît din cercetare, cît şi din mediul de afaceri, programul fiind axat pe subiecte ce ţin de participarea reprezentanţilor din domeniul TIC în viitorul program european ORIZONT 2020.
Cu ocazia evenimentului va fi prezentat şi Programul de lucru H2020 în domeniul TIC al apelului pentru anii 2014-2015. De asemenea, vor fi incluse şi prezentari privind incidenţa domeniului TIC în cele trei componente ale H2020: excelenţă ştiinţifică, leadership industrial şi provocările societale.

Lucrările conferinţei pot fi urmărite on line.  

No comments:

Post a Comment