Thursday, 7 November 2013

Republica Moldova - parte a Spaţíului European de Cercetare

 Începînd cu 1 ianuarie 2012, Republica Moldova deţine statutul de ţară asociată la Programul Cadru 7 al UE pentru ştiinţă şi dezvoltare tehnologică (The Seventh Framework Programme for Research and Technological Development), principalul program comunitar de finanţare a cercetării.
 Statutul de ţară asociată presupune drepturi şi obligaţii similare statelor membre UE în procesul de participare în cadrul programului ( a se vedea Comunicatul de presă al CE în acest sens). Astfel, Republica Moldova a devenit prima ţară  inclusă în Parteneriatul Estic şi a doua din cadrul Politicii Europene de Vecinătate (după Israel) acceptată în rîndul statelor asociate la PC7.
În vederea valorificării plenare a noului statut, Academia de Ştiinţe a Moldovei fondează, în septembrie 2012, un birou de reprezentare pe lîngă instituţiile europene, cu sediul la Brussels. În baza unui Memorandum de Înţelegere cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România, biroul este găzduit de ROST - Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă UE. În octombrie 2012, Guvernul Republicii Moldova adoptă o hotărîre privind crearea Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă UE- MOST, în vederea dezvoltării relaţiilor moldo - comunitare în domeniul cercetării-dezvoltării.


Astfel, pe parcursul unui an, Oficiul MOST de comun cu reţeaua Punctelor Naţionale de Contact al PC7 în Republica Moldova, a promovat participarea entităţilor din ţară (instituţii de cercetare, universităţi, ONG-uri, ÎMM-uri etc) în cadrul apelurilor PC7, asigurînd un dialog continuu cu instituţiile europene şi partenerii din statele membre şi cele asociate.
În prezent se apropie de final adoptarea regulilor de participare în cadrul noului program european Orizont 2020 (H2020) - succesorul PC7. Primele apeluri H2020 pentru propuneri de proiecte vor fi lansate în data de 11 decembrie 2013!

Echipa MOST a decis lansarea acestui blog în vederea oferirii informaţiei plenare privind oportunităţile oferite de noul progam H2020, dar şi alte programe europene relevante pentru domeniile cercetării, inovării, educaţiei, dezvoltării ÎMM-urilor etc, accesibile cetăţenilor şi instituţiilor din Republica Moldova. Concomitent, Vă vom prezenta cele mai recente evoluţii înregistrate în domeniul cercetării-dezvoltării la nivel european, dar şi evenimente la nivel naţional relevante pentru cooperarea tehnico-ştiinţifică dintre Republica Moldova şi UE.
Sperăm că informaţia publicată pe blogul MOST-ului Vă va fi utila în activitatea cotidiană.
Cu urari de bine,
Echipa MOST

No comments:

Post a Comment