Thursday, 28 November 2013

Cel de-al treilea Summit al Parteneriatului Estic - This is the day!

În perioada 28-29 noiembrie, la Vilnius are loc cel de-al treilea summit al Parteneriatului Estic, care se anunţă a fi istoric pentru viitorul relaţiilor UE cu statele incluse în cadrul acestui format politic.

Agenda oficială a summitului demarează în seara zilei de 28 noiembrie, cu o cină informală de lucru, continuînd a doua zi cu sesiunea plenară, la care vor participa delegaţiile celor 6 state incluse în parteneriatul Estic şi ale celor 28 de state membre UE. 

Vom menţiona că summitul anterioar a avut loc în Varşovia (29-30 septembrie 2011).

Cu ocazia reuniunii va avea loc procedura de parafare a textului Acordului de asociere RM-UE, fapt ce transformă summitul de la Vilnius în unul istoric pentru ţara noastră. 

Ţinem pumnii pentru obţinerea unor rezultate cît mai ambiţioase pentru Republica Moldova!

Wednesday, 27 November 2013

Proiectul programului de lucru pentru acţiunile Marie Skłodowska-Curie 2014-2015


În cadrul noului program european H2020, pentru anii 2014-2015, vor fi anunţate următoarele apeluri Marie Sklodowska-Curie (MSC):
- Apelul  MSC pentru reţele inovative de instruire - ITN
- Apelul MSC pentru burse individuale  - IF
- Apelul MSC pentru schimb de personal în domeniul cercetării-inovării - RISE
- Apelul MSC pentru cofinanţarea programelor naţionale, regionale şi internaţionale - COFUND
- Apelul pentru Noaptea Europeană a Cercetătorilor - NIGHT 
-  Apelul pentru cooperarea transnaţională a punctelor naţionale de contact MSC

Reamintim în context că primele apeluri vor fi lansate în data de 11 decembrie 2013.

Monday, 25 November 2013

Instrument de identificare a partenerilor

Parteneriatul Inovaţional European în domeniul Agriculturii (EIP-AGRI) a lansat un instrument de căutare a partenerilor pentru elaborarea propunerilor de proiecte H2020 în domeniul securităţii alimentare, agriculturii durabile şi bioeconomiei, prin intermediul reţelei sociale LinkedIn.


Partner Search Horizon 2020: Food security, sustainable agriculture, forestry and bio-economy
Apel pentru experţi în cadrul H2020

Comisia Europeană a lansat apelul pentru experţi independenţi care vor fi implicaţi în evaluarea propunerilor de proiecte H2020, pe toată durata acestui program.
 Menţionăm că se preconizează lansarea a circa 100 de apeluri, la care vor fi depuse aproximativ 40 mii de propuneri de proiecte anual în diverse domenii ce ţin de cercetare-inovare.
În cadrul prezentului apel pot participa experţi de toate naţionalităţile cu profil relevant pentru sfera de cercetare-inovare, dar şi din comunitatea de afaceri.

Formularul de înregistrare poate fi accesat aici.

N.B Vă rugăm să vă asiguraţi că aţi completat pînă la final procedura de înregistrare, inclusiv cu notificarea acestui fapt din partea serviciilor CE. 




I

Friday, 22 November 2013

Buletinul lunar al Centrului Comun de Cercetare al UE (JRC)


În ediţia curentă a buletinului veţi găsi informaţii privind schimbările climatice, noul indicator al inovării propus pentru ţările membre UE, subiecte de actualitate în domeniul TIC şi e-Infrastructurii, dar şi editorialul dlui Dainius Pavalkis, ministrul educaţiei şi cercetării din Lituania, ţară care deţine la moment preşedinţia în cadrul Consiliului UE.




Wednesday, 20 November 2013

Apel PC7 - Dezvoltarea carierei


·                Call identifier: FP7-CDRP-2013-EUR-CD (CAREER DEVELOPMENT)
·                Date of publication: 14 November 2013
·                Deadline: 15 April 2014 at 17.00.00, Brussels local time
·                Indicative budget: EUR 0.96 million


Funding scheme
Minimum conditions
Coordination and Support Actions (coordinating action)

At least 3 independent legal entities, each of which is established in a MS or AC, and no 2 of which are established in the same MS or AC.

Informaţii adiţionale pot fi accesate aici

Monday, 18 November 2013


Zi de informare privind apelurile H2020 în domeniul mediului


În data de 12 noiembrie, la Bruxelles a avut loc seminarul de informare privind provocarea societală nr 5 din cadrul programului Orizont 2020 - Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor şi materii prime. Scopul evenimentului a constat în prezentarea primelor apeluri în acest domeniu, care urmează a fi lansate în mai puţin de o lună.
Următoarele teme majore se vor regăsi în apelul care va fi lansat în decembrie curent:
  • Deşeurile: resursă pentru reciclarea, reutilizarea şi recuperarea materiilor prime
  • Inovaţii în domeniul apei: sporirea valorii sale pentru Europa
  • Stimularea unei economii cu emisii reduse de carbon, eficiente din punct de vedere al resurselor, cu o furnizare sustenabilă a materiilor prime.

Sugerăm institutelor de cercetare şi universităţilor, ONG-urilor şi ÎMM-urilor din domenii conexe cu cel al mediului şi gestionării resurselor naturale să analizeze subtemele propuse în cadrul fiecărui domeniu major de mai sus, pentru a identifica apelul cu cel mai înalt potenţial de participare. 

Documentul orientativ pentru apelul din 2014 poate fi vizializat aici

Înregistrarea evenimentului poate fi vizializată aici.
Burse de doctorat la UC din Leuven


As one of its contributions to development cooperation, KU Leuven offers each academic year scholarships to deserving students from developing countries to do their PhD in the largest university of Flanders, Belgium. The programme is organized and managed by the Interfaculty Council for Development Cooperation.
The IRO Doctoral Scholarship Programme has supported more than a hundred PhD graduates over the past ten years. After obtaining their doctorates at KU Leuven, these PhD holders are now valorizing their degrees in their home countries either in university academic research or in various sectors of industry.
KU Leuven, which is situated at about 20 kilometers from Brussels, the capital of both Belgium and Europe, is the oldest university of the Low Countries. As such, it has a long-standing tradition of hospitality towards students and scholars from abroad. At present, almost 7,000 international students (about 15% of the total number of students at KU Leuven) have found their home away from home in Leuven.
    If you meet the eligibility conditions, you will need to complete the online application form accurately and fully. Please read the instructions carefully on how to download, fill in and send the application form. Please note the instructions about uploading PDF documents and sending the certified copies of diplomas and transcripts of records in hard copy.

Tuesday, 12 November 2013

Bugetul UE pentru anul 2014 a fost agreat

În data de 11 noiembrie Consiliul şi Parlamentul European au convenit asupra bugetului pentru anul fiscal 2014 şi pentru o finanţare de 400,5 milioane alocate statelor care au avut de suferit de pe urma intemperiilor naturale. Bugetul implică o scădere de 6,5% la capitolul plăţi (135.50 mlrde Euro) şi 6.2% la capitolul angajamente (142.64 mlrde Euro) în comparaţie cu anul 2013. 
Resursele financiare vor fi orientate spre stimularea creşterii, inovării şi sporirii locurilor de muncă, în special pentru tineri. 
Alte cifre: 

The agreed 2014 EU budget, which is the first under the EU's new Multiannual Financial Framework, among other things, contains:

– support for smart and inclusive growth: € 64 billion in commitments and € 62.4 billion in payments
– support for measures aimed at sustainable growth: € 59.3 billion in commitments and € 56.5 billion in payments
– research framework programme Horizon 2020: € 9 billion in commitments and € 6 billion in payments
– Youth Employment Initiative: € 3.9 billion in commitments and € 900 million in payments to kickstart the programme
– humanitarian aid (notably for the victims of war in Syria and Lampedusa refugees): € 920 million in commitments and € 785 million in payments.
In the EU budget 'commitment appropriations' are legal promises to spend money which may be paid out over several financial years. The 'payment appropriations' are the actual amounts to be paid in a given year.

Monday, 11 November 2013

Webinar: Sporirea profitului prin intermediul proprietăţii intelectuale
   
A series of free online webinars to help raise awareness of Intellectual Property (IP), with the aim of showing you the importance of IP to your business and how you can benefit from it.
Who can attend?
They are open to anyone and everyone. Whether you are looking to start a company or are an already established company looking to move on to the next level, there will be something for you. All you need is a telephone and a computer/smartphone that has broadband access.
Why should I attend?
IP is important to any business and all businesses will own some form of IP. Whether it is the name above the door, the layout of your website or a new product you have invented, IP can help you protect it and maximise its value.
What will it cover?
Each month we will give you an overview of maximising your profits with IP. The event will focus on the basics of licensing, and how to make your IP bring more money to your business. We will also give tips on how to protect your IP, as well as warn you of some of the pitfalls.
13 November 2013, 10:30 - 11:10 a.m.
Upcoming webinars
11 December 2013
8 January 2014
How to register and watch
To register for any of our free webinars and for further information please visit the EnterpriseHere website External Link.

Two minutes before the event is due to start log in External Link, you will then need to enter the Meeting ID/Access Code: 708-393-733.

Friday, 8 November 2013

Priorităţile preşedinţiei elene în cadrul Consiliului UE


Începînd cu 1 ianuarie 2014 Lituania va transmite preşedinţia rotativă în cadrul Consiliului UE Republicii Elene. Guvernul de la Atena a propus următoarele priorităţi majore:


  1. creştere, locuri de muncă şi coeziune,
  2. continuarea integrării UE şi a zonei euro,
  3. migraţie, frontiere şi mobilitate,
  4. politici maritime.
În ceea ce priveşte subiectul extinderii, autorităţile elene pledează pentru evoluţia relaţiilor cu fiecare stat în parte, pe bază de merit.
Despre relaţiile cu Republica Moldova şi relevanţa agendei preşedinţiei sus-menţionate pentru parcursul european al ţării noastre a menţionat E.S. Dl Vassilis Papadopoulos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev. 


Thursday, 7 November 2013

       Priorităţile Programului ORIZONT 2020 în domeniul TIC


În perioada 6-8 noiembrie, la Vilnius, în cadrul președinției lituaniene în Consiliul UE, are loc conferinţa ICT 2013, cu sloganul Create, Connect, Grow. Evenimentul a reunit experţi atît din cercetare, cît şi din mediul de afaceri, programul fiind axat pe subiecte ce ţin de participarea reprezentanţilor din domeniul TIC în viitorul program european ORIZONT 2020.




Cu ocazia evenimentului va fi prezentat şi Programul de lucru H2020 în domeniul TIC al apelului pentru anii 2014-2015. De asemenea, vor fi incluse şi prezentari privind incidenţa domeniului TIC în cele trei componente ale H2020: excelenţă ştiinţifică, leadership industrial şi provocările societale.

Lucrările conferinţei pot fi urmărite on line.  

Republica Moldova - parte a Spaţíului European de Cercetare

 Începînd cu 1 ianuarie 2012, Republica Moldova deţine statutul de ţară asociată la Programul Cadru 7 al UE pentru ştiinţă şi dezvoltare tehnologică (The Seventh Framework Programme for Research and Technological Development), principalul program comunitar de finanţare a cercetării.
 Statutul de ţară asociată presupune drepturi şi obligaţii similare statelor membre UE în procesul de participare în cadrul programului ( a se vedea Comunicatul de presă al CE în acest sens). Astfel, Republica Moldova a devenit prima ţară  inclusă în Parteneriatul Estic şi a doua din cadrul Politicii Europene de Vecinătate (după Israel) acceptată în rîndul statelor asociate la PC7.
În vederea valorificării plenare a noului statut, Academia de Ştiinţe a Moldovei fondează, în septembrie 2012, un birou de reprezentare pe lîngă instituţiile europene, cu sediul la Brussels. În baza unui Memorandum de Înţelegere cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România, biroul este găzduit de ROST - Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă UE. În octombrie 2012, Guvernul Republicii Moldova adoptă o hotărîre privind crearea Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă UE- MOST, în vederea dezvoltării relaţiilor moldo - comunitare în domeniul cercetării-dezvoltării.


Astfel, pe parcursul unui an, Oficiul MOST de comun cu reţeaua Punctelor Naţionale de Contact al PC7 în Republica Moldova, a promovat participarea entităţilor din ţară (instituţii de cercetare, universităţi, ONG-uri, ÎMM-uri etc) în cadrul apelurilor PC7, asigurînd un dialog continuu cu instituţiile europene şi partenerii din statele membre şi cele asociate.
În prezent se apropie de final adoptarea regulilor de participare în cadrul noului program european Orizont 2020 (H2020) - succesorul PC7. Primele apeluri H2020 pentru propuneri de proiecte vor fi lansate în data de 11 decembrie 2013!

Echipa MOST a decis lansarea acestui blog în vederea oferirii informaţiei plenare privind oportunităţile oferite de noul progam H2020, dar şi alte programe europene relevante pentru domeniile cercetării, inovării, educaţiei, dezvoltării ÎMM-urilor etc, accesibile cetăţenilor şi instituţiilor din Republica Moldova. Concomitent, Vă vom prezenta cele mai recente evoluţii înregistrate în domeniul cercetării-dezvoltării la nivel european, dar şi evenimente la nivel naţional relevante pentru cooperarea tehnico-ştiinţifică dintre Republica Moldova şi UE.
Sperăm că informaţia publicată pe blogul MOST-ului Vă va fi utila în activitatea cotidiană.
Cu urari de bine,
Echipa MOST