Monday, 16 December 2013

Cât de antreprenorială este o universitate?


    Comisia Europeană (CE) de comun cu Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) a lansat recent un nou instrument de evaluare a caracterului antreprenorial al unei universităţi. Instrumentul HEInnovate oferă posibilitate instituţiilor să-şi evalueze performanţa în 7 domenii: leadership şi guvernare, capacitate organizaţională, predare şi instruire, acces pentru antreprenori, schimburi între universitate şi mediul de afaceri, internaţionalizarea instituţiei şi măsurarea impactului.
În baza acestor 7 domenii de evaluare, instituţiile sînt invitate să se noteze de la 0 la 10 răspunzînd la următoarele informaţii:
 - antreprenoriatul este o parte majoră din strategia universităţii,
- universitatea este deschisă pentru recrutarea şi relaţiile cu persoane ce au atitudini, comportament şi experienţă antreprenorială,
-universitatea validează rezultatele instruirii antreprenoriale,
- educaţia în domeniul lansării afacerilor este în toată curricula şi e disponibilă pentru toate facultăţile,
- universitatea facilitează accesul la finanţarea privată pentru potenţialii antreprenori,
- universitatea dispune de legături solide cu incubatoare şi parcuri ştiinţifice.

Ulterior pagina web  generează rezultatele pentru instituţia respectivă, accentuînd domeniile forte şi cele vulnerabile, oferind, totodată, exemple relevante de bune practici. Rezultatele rămîn a fi proprietatea utilizatorului ţi nu sunt folosite ulterior de către CE şi OECD.

No comments:

Post a Comment