Monday, 18 November 2013


Zi de informare privind apelurile H2020 în domeniul mediului


În data de 12 noiembrie, la Bruxelles a avut loc seminarul de informare privind provocarea societală nr 5 din cadrul programului Orizont 2020 - Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor şi materii prime. Scopul evenimentului a constat în prezentarea primelor apeluri în acest domeniu, care urmează a fi lansate în mai puţin de o lună.
Următoarele teme majore se vor regăsi în apelul care va fi lansat în decembrie curent:
  • Deşeurile: resursă pentru reciclarea, reutilizarea şi recuperarea materiilor prime
  • Inovaţii în domeniul apei: sporirea valorii sale pentru Europa
  • Stimularea unei economii cu emisii reduse de carbon, eficiente din punct de vedere al resurselor, cu o furnizare sustenabilă a materiilor prime.

Sugerăm institutelor de cercetare şi universităţilor, ONG-urilor şi ÎMM-urilor din domenii conexe cu cel al mediului şi gestionării resurselor naturale să analizeze subtemele propuse în cadrul fiecărui domeniu major de mai sus, pentru a identifica apelul cu cel mai înalt potenţial de participare. 

Documentul orientativ pentru apelul din 2014 poate fi vizializat aici

Înregistrarea evenimentului poate fi vizializată aici.

No comments:

Post a Comment