Thursday, 10 July 2014

Parteneriate UE-întreprinderi pentru încurajarea inovării: primul miliard de euro alocat proiectelor
     Parteneriatele de cercetare dintre UE, sectorul privat și statele membre au prezentat astăzi primele lor cereri de proiecte și de parteneri în cadrul programului Orizont 2020, programul UE de cercetare și de inovare în valoare de 80 de miliarde de euro. Cu o sumă totală de 1,13 miliarde de euro din fonduri publice, la care se adaugă o sumă comparabilă din partea partenerilor privați, prima rundă de finanțare va fi dedicată unor proiecte având ca scop îmbunătățirea vieții oamenilor și stimularea competitivității internaționale a industriei europene. Aceste proiecte vor viza, printre altele, noi tratamente pentru diabet și pentru afecțiuni oculare, precum și darea în funcțiune a zeci de vehicule rutiere pe bază de hidrogen și de stații de realimentare cu combustibil.
José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a declarat: „Vom putea face față cu succes provocărilor uriașe cu care ne confruntăm doar dacă cele mai competente minți din mediul academic, din mediul industrial, din IMM-uri, din institutele de cercetare și din alte organizații lucrează împreună. Acesta este obiectivul parteneriatelor public-privat: să ne unim forțele pentru a îmbunătăți viața europenilor, pentru a crea locuri de muncă și pentru a stimula competitivitatea în UE. Angajamentul nostru este ca bugetul UE să se concentreze cu prioritate pe relansarea economică, iar parteneriatele merg în această direcție; primele cereri de propuneri însumează 1,1 miliarde de euro, la care se va adăuga o sumă similară din partea partenerilor privați, în cadrul unui pachet în valoare totală de 22 de miliarde de euro, destinat să contribuie la îmbunătățirea vieții oamenilor și la stimularea competitivității internaționale a industriei europene. Ele vor continua să producă rezultate pe care nicio țară, nicio întreprindere și nici chiar Uniunea Europeană însăși nu ar putea să le obțină singură.”
Lansarea primelor cereri are loc practic la aproape un an după ce Comisia Europeană a prezentat „Pachetul privind investițiile în inovare”, un set de propuneri vizând crearea a șapte parteneriate public-privat și a patru parteneriate public-public (a se vedea IP/13/668). Aceste parteneriate se vor derula în mai multe domenii-cheie, cum ar fi medicamentele, transportul, electronica și bioeconomia, și au o valoare totală de peste 22 de miliarde de euro. Propunerile au fost adoptate de Parlamentul European (a se vedeaSTATEMENT/14/128), precum și de Consiliul UE (a se vedea STATEMENT/14/149).
Directorii generali, directorii de exploatare și directorii tehnologici ai partenerilor privați s-au exprimat în numele celor șapte parteneriate: „Întreprinderile comune au demonstrat succesul modelului de parteneriat public-privat. Întreprinderile comune au obținut deja rezultate care contribuie la îmbunătățirea calității vieții oamenilor și a competitivității Europei. Suntem mândri să facem parte din aceste noi parteneriate din cadrul Orizont 2020 și ne bucurăm că s-au lansat la doar un an după ce au fost propuse de Comisie. Acum este timpul să trecem la acțiune și să producem și mai multe rezultate care vor contribui la creșterea economică, la crearea de locuri de muncă și la îmbunătățirea calității vieții.”
La evenimentul de lansare organizat astăzi la Bruxelles, partenerii privați au fost reprezentați de: Roch Doliveux, directorul general al UCB, Henri Winand, directorul general al Intelligent Energy, Jean-Paul Herteman, președintele și directorul general al grupului Safran, Peder Holk Nielsen, directorul general al Novozymes, Jean-Marc Chery, directorul de operațiuni al STMicroelectronics, Jochen Eickholt, directorul general al Divison Rail Systems, Siemens AG, Infrastructure & Cities Sector și Massimo Garbini, directorul general al ENAV.
Context
Cele șapte parteneriate public-privat lansate astăzi reprezintă o investiție totală de 19,5 miliarde de euro în cercetare și inovare, care se va întinde pe următorii șapte ani. Contribuția UE la acest buget, în valoare de 7,3 miliarde de euro, va permite deblocarea unor investiții de 12,2 miliarde de euro din partea sectorului privat și a statelor membre. Împreună cu alte patru parteneriate de tip public-public cu statele membre, ele formează „Pachetul privind investițiile în inovare”, reprezentând peste 22 de miliarde de euro, o investiție în viitorul Europei.
Aceste parteneriate se desfășoară într-o serie de domenii cheie:
  • Inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI2): pentru dezvoltarea generației următoare de vaccinuri, medicamente și tratamente, cum ar fi noi antibiotice (site de internet | fișă informativă);
  • Pile de combustie și hidrogen 2 (FCH2): pentru a accelera introducerea pe piață a unor tehnologii nepoluante și eficiente în domeniul energiei și al transporturilor (site de internet | fișă informativă);
  • Clean Sky 2 (CS2): pentru dezvoltarea unor aeronave mai ecologice, mai silențioase, cu emisii de CO2mult mai scăzute (site de internet fișă informativă);
  • Bioindustrii (BBI): pentru utilizarea resurselor naturale regenerabile și a tehnologiilor inovatoare pentru produse de uz cotidian mai ecologice (site de internet | fișă informativă);
  • Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (ECSEL): pentru a stimula capacitățile europene de fabricare a produselor electronice (site de internet | fișă informativă);
  • Shift2Rail: pentru dezvoltarea unor trenuri și a unei infrastructuri feroviare mai eficiente, care să reducă drastic costurile și să amelioreze capacitatea, fiabilitatea și punctualitatea (site de internet | fișă informativă);
  • SESAR 2020: pentru a dezvolta sistemul european de management al traficului aerian de nouă generație, care va îmbunătăți performanțele transportului aerian (site de internet | fișă informativă).
La cererile competitive lansate de aceste parteneriate pot participa companiile, IMM-urile, universitățile, organizațiile de cercetare și alte organizații. Cele mai bune proiecte vor fi selectate pentru finanțare în urma unei evaluări inter pares
Preluat de pe site-ul oficial al Comisiei Europene

No comments:

Post a Comment