Wednesday, 2 July 2014

Asocierea Republicii Moldova la UE prinde contur


 Astăzi, 1 iulie, Republica Moldova a semnat, concomitent cu statele din Balcanii de Vest (Republica Macedonia, Muntenegru, Serbia, Albania şi Bosnia şi Herţegovina) Acordul de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020 (H2020).
        Astfel, urmare a semnării în data de 27 iunie a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, H2020 devine primul program comunitar la care se asociază țara noastră, iar Republica Moldova devine prima țară din cadrul Parteneriatului Estic ce va deține acest statut.
        Acordul va intra în vigoare retroactiv, începînd cu 1 ianuarie 2014, astfel încît entitățile fizice și juridice reprezentînd țara noastră obțin drepturi similare cu cele din statele membre ale UE, în cadrul apelurilor Programului H2020 (inclusiv cele curente – a se vedea pagina http://www.h2020.md/). La program pot participa instituţii de cercetare şi universităţi, dar şi sectorul asociativ şi cel de afaceri.

Din partea Republicii Moldova Acordul a fost semnat de către acad. Gheorghe Duca, Preşedintele AŞM. Înregistrarea ceremoniei de semnare poate fi vizualizată la următorul link: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I090917


No comments:

Post a Comment