Tuesday, 4 March 2014

O Europă mai inovatoare, dar cu diferențe regionale persistente

În data de 4 martie, Comisia Europeană a prezentat două rapoarte, Tabloul de bord al Uniunii Inovării 2014 și Tabloul de bord privind inovarea la nivel de regiune in care sunt măsurate performanțele și potențialul statelor membre și regiunilor UE în materie de inovare. La evenimentul au participat Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, comisar pentru industrie și antreprenoriat, Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn,  si Johannes Hahn, comisarul pentru politică regională și urbană. Aceste rapoarte clasifică statele membre și regiunile în funcție de performanțele lor în materie de inovare – indicând liderii în inovare, țările care îi urmează în top, inovatorii moderați și cei modești. Rapoartele analizează, de asemenea, dezvoltarea performanțelor în inovare la nivelul UE, național și regional, pe o perioadă de opt ani.

Dupa cum a fost mentionat in cadrul prezentării, Europa recuperează din decalajul în domeniul inovării pe care îl are în raport cu Statele Unite și cu Japonia, dar diferențele de performanță dintre statele membre ale UE continuă să fie mari și se reduc cu mare greutate. La nivel regional, decalajul în domeniul inovării se mărește, performanțele din acest sector scăzând în aproape o cincime dintre regiunile UE. Clasamentul general în interiorul UE a rămas relativ stabil, cu Suedia situându-se pe primul loc, urmată de Danemarca, Germania și Finlanda, cele patru țări care investesc cel mai mult în cercetare și inovare. Țările în care lucrurile s-au îmbunătățit cel mai mult sunt Portugalia, Estonia și Letonia.

Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-198_ro.htm?locale=en

No comments:

Post a Comment