Tuesday, 26 January 2016

ERA-LEARN 2020


ERA-LEARN 2020 este o acțiune de sprijin (CSA), finanțată în cadrul Programului Comunitar Orizont 2020 (H2020). Aceasta a început în ianuarie 2015 ca o platformă pentru comunitatea parteneriatelor public-public (P2P). ERA-LEARN 2020 continuă și diversifică serviciile oferite anterior în cadrul ERA-LEARN, NETWATCH și JPI.
 În speță, ERA-LEARN 2020 își propune să:
  1. Ofere o platformă de informare și sprijin pentru P2P, în vederea evitării unei suprapuneri a eforturilor individuale;
  2. Susțină optimizarea continuă a rețelelor P2P, prin furnizarea unui set de instrumente ce ar include activitți mai ample de programare în comun;
  3. Implementeze un proces sitematic de monitorizare și evaluare a impactului rețelelor P2P.
În perioada 14-15 ianuarie ERA-LEARN 2020 a organizat o conferință de amploare la care au participat reprezentanți de rang înalt ai Comisiei Europene, oficiali și cercetători din țările membre ale uniunii Europene, cît și ai țărilor asociate la Programul Cadru H2020.
În cadrul prezentărilor făcute la Annual Joint Programming Conference 2015 au fost abordate un șir de aspecte ce țin de specificul parteneriatlor public-public în diferite țări membre UE, cît și subiecte cu referire la evoluția politicilor europene în domeniul cercetării, un loc aparte fiindu-i atribuit conferinței de la Lund din 04 decembrie 2015.
Mai multe detalii referitoare la ERA-LEARN 2020, cît și prezentările făcute în cadrul conferinței Annual Joint Programming Conference 2015 pot fi consultate la linkul de mai jos:

No comments:

Post a Comment