Wednesday, 4 November 2015

Comisia Europeană salută noua agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă
În data de 25 septembrie curent, la New-York, cu ocazia unui summit special al ONU, a fost adoptată Agenda 2030, un cadru universal destinat tuturor țărilor în scopul de a contribui la eradicarea sărăciei și la realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030.

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă stabilește un cadru global pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, pe baza Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), adoptate în 2000. Ca prim acord global de stabilire a unei agende de acțiune cuprinzătoare și cu vocație universală, Agenda 2030 include un set ambițios de 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și 169 de obiective aferente, care mobilizează toate țările și părțile interesate în direcția realizării acestor obiective și care influențează politicile interne. Agenda 2030 include, de asemenea, Agenda de acțiune de la Addis Abeba a Organizației Națiunilor Unite, adoptată în luna iulie, care stabilește diferitele mijloace necesare pentru punerea în aplicare a Agendei 2030, inclusiv resursele interne, finanțarea privată și asistența oficială pentru dezvoltare (AOD).

UE s-a situat de la bun început pe o poziție de lider în ceea ce privește contribuția la acest proces. Acum, UE se angajează să ducă mai departe această agendă, atât la nivelul Uniunii (de exemplu, prin viitoarele inițiative UE precum, între altele, strategia privind economia circulară, concepută pentru a aborda modele mai durabile de producție și consum), cât și prin politicile sale externe, prin susținerea eforturilor de punere în aplicare din alte țări, în special cele cu nevoile cele mai stringente.

Primul vicepreședinte Frans Timmermans, responsabil pentru dezvoltarea durabilă și conducătorul delegației Comisiei în numele președintelui Juncker, a declarat: „Acest acord este un eveniment istoric și un pas important înainte în ceea ce privește acțiunea globală pentru dezvoltare durabilă. Sunt mândru să afirm că, încă de la început, UE s-a angajat ferm să ajungă la un rezultat ambițios, cu o agendă universală pentru toate țările, sărace sau bogate, care integrează pe deplin dimensiunile economică, socială și de mediu ale dezvoltării durabile. Rezultatul este o realizare majoră care unește întreaga lume în jurul unor obiective comune pentru un viitor mai durabil. Suntem hotărâți să punem în aplicare Agenda 2030 și ne vom alinia politicile interne și externe pentru a garanta că UE își va juca rolul pe deplin.

Preluat de pe site-ul oficial al Comisiei Europene 

 

No comments:

Post a Comment