Monday, 19 October 2015

Simplificarea în Orizont 2020 (H2020)În data de 25 septembrie curent, Carlos Moedas, Comisar pentru Cercetare şi Inovare al Comisiei Europene, de rînd cu reprezentanţii Directoratului General, au organizat o întrevedere cu membrii comunităţii ştiinţifice, ONG-urilor, IMM-urilor și reprezentanții altor părți interesate. În cadrul acesteia s-a discutat despre simplificarea în Programul Comunitar H2020. 

Dat fiind faptul că H2020 a fost conceput diferit de programele de finanţare a ştiinţei ce s-au desfăşurat din anii ’80 încoace, s-a ţinut cont, inclusiv de crearea condiţiilor avantajoase pentru potenţialii aplicanţi, astfel încît procedura de depunere a propunerilor de proiect, dar şi aspectele financiare şi legale, să consume mai puţin timp, iar efortul maxim să fie dedicat activităţilor ce țin de cecrcetare și/sau promovarea acesteia.

În acest context, discuţia din 25 septembrie a avut drept scop identificarea aspectelor apreciate de actualii sau potenţialii aplicanţi în H2020, dar şi a problemelor întîlnite de către aceştia, atît în procesul depunerii propunerii de proiect, cît şi pe parcursul derulării primelor proiecte în cadrul noului program.

Înregistrarea video a evenimentului poate fi accesată la:

No comments:

Post a Comment